Voorwaarden voor de nieuwsbrief

1. Inhoud en frequentie

Door u aan te melden voor de nieuwsbrief ontvangt u regelmatig – meestal maandelijks, maar niet vaker dan wekelijks – per e-mail informatie over camperverhuur, campings, reistips, geselecteerde partneraanbiedingen, exclusieve kortingsacties en alles wat de moeite waard is om te weten.
Het kan zijn dat u in een van onze nieuwsbrieven een uitnodiging krijgt om deel te nemen aan een tevredenheidsonderzoek. Dit kan een online enquête zijn of een persoonlijke enquête. Deelname is uiteraard vrijwillig. De evaluatie van de enquêteresultaten is anoniem en is niet naar u persoonlijk te herleiden. De gegevens die u ons in het formulier verstrekt, worden door ons alleen verwerkt voor zover dat nodig is om aan de voorwaarden voor deelname te voldoen.
Om verwarring tijdens de registratie te voorkomen, voeren wij een Double-Opt-in procedure uit. Na het invoeren van het e-mailadres op onze website ontvangt u een bevestigingsmail naar het door u ingevoerde e-mailadres, inclusief een link. Pas als u op deze link klikt, wordt u geregistreerd voor de nieuwsbrief.

Registratie voor de nieuwsbrief vormt geen wettelijke aanspraak op het ontvangen van een nieuwsbrief. Wij behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving te stoppen met het verzenden van de nieuwsbrief.

2. Afmelden

Het opzeggen van de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk. U kunt zich afmelden via de link aan het eind van elke nieuwsbrief. U kunt ook contact met ons opnemen via telefoon of e-mail (newsletter@camperdays.com).

Belangrijk: Gebruik de SPAM-knop niet als u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen. Dit voorkomt namelijk dat andere e-mails van CamperDays (bijv. de boekingsbevestiging) ook in de SPAM-inbox terecht komen.

3. Gegevensbescherming

3.1 Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

Wij verzamelen en gebruiken gegevens in beperkte mate met als doel u de best mogelijke boekings- en service-ervaring te bieden. Uiteraard gaan we daarbij verantwoord om met uw gegevens.

Wij slaan de volgende persoonlijke gegevens op: Uw e-mailadres en het IP-adres dat u tijdens de registratie hebt gebruikt. Het IP-adres wordt opgeslagen om misbruik te voorkomen en wordt na het klikken op de bevestigingslink verwijderd.

Het verzamelen en opslaan van uw e-mailadres is gebaseerd op de rechtvaardiging voor de verwerking van de gegevens na registratie voor de nieuwsbrief in overeenstemming met artikel 6, lid 1, S. 1 lit. a van de Duitse wet op de gegevensbescherming.

Om uw e-mails nuttiger of interessanter te kunnen maken, ontvangen wij informatie over welke CamperDays e-mails u opent en welke links u heeft aangeklikt – mits uw computer deze functie ondersteunt. Daarnaast helpen de (gebruiks) gegevens die u ons via de website verstrekt ons om u gepersonaliseerde reclame en/of speciale aanbiedingen en diensten te presenteren. Hiervoor gebruiken we cookies en tracking-pixels op onze digitale aanbiedingen en in onze nieuwsbrief.

We gebruiken de „Facebook Custom Audience“ functie voor klanten van de nieuwsbrief om meer gerichte reclame te kunnen maken. Daarbij worden klanten specifiek aangesproken wanneer ze pagina’s op Facebook, Instagram en in het publieksnetwerk oproepen. Meer informatie over de werking van Custom Audience vindt u hier.

3.2 Doorgeven van uw gegevens aan derden

Wij onthouden ons van het commercieel doorgeven van uw gegevens (verkoop, verhuur) aan derden en doen niet aan adreshandel. Voor zover dat nodig is voor de promotie van ons eigen assortiment producten en diensten, geven wij uw gegevens door aan onze partnerbedrijven binnen de EU, die ons ondersteunen bij het maken en versturen van ons reclamemateriaal. In deze gevallen is de reikwijdte van de verstrekte gegevens echter beperkt tot het vereiste minimum. Onze partners zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en zijn volgens de wettelijke bepalingen verplicht om vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan en onze eigen normen voor gegevensbescherming in acht te nemen. In het bijzonder is het onze partners niet toegestaan om de gegevens van onze klanten aan derden door te geven voor reclamedoeleinden.

3.3 Bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens

Indien u bezwaar maakt tegen het verdere gebruik van uw gegevens of indien u uw gegevens wilt laten wijzigen of verwijderen, kunt u ons en onze gegevensbeschermingsfunctionaris, de heer Maximilian Hartung, hiervan schriftelijk of per e-mail op de hoogte stellen.

U kunt een brief of een email sturen naar CamperDays GmbH, ter attentie van de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming, de heer Maximilian Hartung, Holzmarkt 2a, 50676 Keulen, Duitsland, of stuur een e-mail naar datenschutz@camperdays.de. U maakt geen andere kosten dan de transmissiekosten volgens het basistarief.

3.4 Recht van beroep bij de toezichthoudende autoriteit

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit. U kunt contact opnemen met de gegevensbeschermingsautoriteit die verantwoordelijk is voor uw woonplaats of de gegevensbeschermingsautoriteit die voor ons verantwoordelijk is. Dit is:

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
Kavalleriestr. 2-4
40213 Düsseldorf, Duitsland
Telefoon: +49 211 38424-0
Fax: +49 211-38424-10 E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de

4. Verantwoordelijke instantie

CamperDays GmbH, Holzmarkt 2a, 50676 Keulen, Duitsland

5. Links naar websites van andere aanbieders

Onze nieuwsbrief kan links bevatten naar websites van andere aanbieders waarop deze nieuwsbrief voorwaarde niet van toepassing is. Voor zover het gebruik van de websites van andere aanbieders betrekking heeft op het verzamelen, verwerken of gebruiken van persoonlijke gegevens, dient u rekening te houden met de informatie over gegevensbescherming van de betreffende aanbieders.

6. Slotbepalingen

Het Duitse recht is uitsluitend van toepassing. Indien de ontvanger van de nieuwsbrief geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland heeft, is de bevoegde rechtbank Keulen, Bondsrepubliek Duitsland. Daarnaast kan een deelnemer ook gerechtelijke stappen ondernemen in zijn of haar algemene rechtsgebied of op elke andere plaats waar een wettelijke bevoegdheid bestaat.

Wij hebben het recht om de voorwaarden voor het verzenden van de nieuwsbrief eenzijdig te wijzigen voor zover dit noodzakelijk is bij eventueel gewijzigde voorwaarden van wettelijke of technische aard. Hierbij geldt de voorwaarde dat de ontvanger niet te kwader trouw zal worden benadeeld. Het recht om zich aan te passen heeft echter alleen betrekking op de frequentie van de verzending en het gebruik van technieken voor een meer gerichte communicatie met de ontvanger, die technisch gezien voortdurend worden ontwikkeld. Wij zullen de klant op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door de inhoud van het gewijzigde reglement mee te delen aan het e-mailadres dat gebruikt wordt voor de verzending van de nieuwsbrief. De wijziging wordt onderdeel van het contract als de klant niet binnen zes weken na ontvangst van de kennisgeving van de wijziging schriftelijk bezwaar maakt tegen onze opname in de contractuele relatie. Indien de klant hiertegen bezwaar maakt, behouden wij ons het recht voor om de klant geen nieuwsbrief meer te sturen.